NAAM Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden (SIMAV)
SIMAV is sinds 1 januari 2008 geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling.
Per 1 januari 2012 is aan SIMAV de CI-status verleend (CI=Culturele Instelling).

FISCAAL NUMMER 004851377

CONTACTGEGEVENS
SIMAV is gevestigd te Streefkerk, gemeente Molenwaard,
Nieuwe Veer 42 2959 AK;

Website www.simav.nl
E-mailadres bestuur[@]simav.nl
IBAN NL49 RABO 0342 7004 64

BESTUURSSAMENSTELLING
Dagelijks bestuur:
Voorzitter P.A. de Waard te Nieuw-Lekkerland;
Vicevoorzitter T.C. van Gelder te Nieuwpoort;
Secretaris H. van Santen te Gorinchem;
Penningmeester H. van Dieren te Lexmond;
Technische zaken W. Meerkerk te Noordeloos;
Technische zaken J. Kramer te Papendrecht.

Algemeen bestuur:
Mw A.D. Zandvliet, gemeente Alblasserdam;
W. ten Kate, gemeente Giessenlanden;
G. Veldhuijzen, gemeente Gorinchem;
R.A. van Houwelingen, gemeente Hardinxveld-Giessendam;
C.Taal, gemeente Leerdam;
F. Ă–zdere, gemeente Molenwaard;
J.N. Rozendaal, gemeente Papendrecht;
C.P. de Zanger, gemeente Sliedrecht;
D.A. den Hertog, gemeente Vianen;
A. Bonthuis, gemeente Zederik;
A. Bassa, Waterschap Rivierenland.

De stichting kent een Algemeen Bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden gelegen gemeenten en het waterschap. Elke gemeente alsmede het waterschap, heeft het recht een vertegenwoordiger aan te wijzen, die zitting neemt in het Algemeen Bestuur. Wordt er niemand aangewezen dan is de burgemeester ambtshalve lid van het AB.

BELEIDSPLAN

BELONINGSBELEID SIMAV is gezegend met de hulp van een groot aantal vrijwilligers, die voor hun beroep in veel disciplines werkzaam zijn / waren. SIMAV betaalt haar medewerk(st)ers een wettelijk toegestane vrijwilligers vergoeding. Wordt er meer betaald dan wordt die vergoeding door de Belastingdienst belast op grond van de jaarlijkse opgave die door SIMAV aan de fiscus wordt verstrekt.

DOELSTELLING De doelstelling van SIMAV staat als volgt omschreven in de stichtingsakte van de oprichting op 10 maart 1956.

VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN *
In het jaarverslag, jaarlijks door de vergadering van het Algemeen Bestuur goed te keuren, staat een bloemlezing van de activiteiten in het onderhavige verslagjaar. Het laatste jaarverslag is als bijlage aan deze Anbi-pagina toegevoegd.