Gorcumse molens aan SIMAV overgedragen

Gorcumse molens aan SIMAV overgedragen

Gorcumse molens aan SIMAV overgedragen

Op vrijdag 19 mei werden de vier Gorcumse molens officieel aan de molenstichting overgedragen. Dat gebeurde met een klein feestje in Korenmolen De Hoop aan de Dalemwal in Gorinchem. Burgemeester Govert Veldhuijzen overhandigde onze SIMAV-voorzitter Teus van Gelder een grote houten sleutel geheel in molenstijl uitgevoerd, met daaraan de sleutel van molen de Hoop. In zijn overdrachtsspeech sprak de burgemeester van een mooie tijd die werd afgesloten. Eind december vorig jaar waren de overdrachtspapieren al getekend en daarbij alle afspraken tussen de gemeente Gorinchem en de SIMAV molenstichting contractueel vastgelegd. Het werd steeds lastiger voor de gemeente om mensen te vinden om een goed beheer van de molens in de toekomst te kunnen garanderen. De gemeente is in gesprek gegaan met de SIMAV met als uitkomst de verkoop van de vier molens. De gemeente Gorinchem heeft er vertrouwen in dat de nieuwe eigenaar SIMAV molenstichting goed voor hun cultureel erfgoed zal zorgen. Voorzitter Teus van Gelder sprak daarna van lange onderhandelingen die er toe geleid hebben dat de overdracht van de molens voor alle partijen goed was. Hij vertelde dat er nu al plannen zijn om mooie dingen met één van de korenmolens te doen, ook in het belang van de Gorinchemse gemeenschap. En er is een restauratieplan dat over een periode van 4 jaar is uitgesmeerd te starten in 2019. Tot die tijd zal het noodzakelijke kleinere onderhoud plaatsvinden. In 2022, als het grote restauratieplan is afgerond, zullen de Gorinchemse molens er weer optimaal uitzien.