SIMAV staat voor Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.

Gebied.
Het gebied van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden is gelegen in het zuidoostelijke deel van Zuid-Holland. Het gebied is voornamelijk een veenweidegebied en wordt begrensd door de rivier de Lek in het noorden, de Diefdijk(deel van de Hollandsche Waterlinie) en de rivier de Linge in het oosten, de rivier de Merwede in het zuiden en de rivier de Noord in het westen.

Oprichting.
Het initiatief tot de oprichting werd in 1955 genomen door de burgemeesters en de polderbestuurders in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. De Statuten van de oprichting zijn op 10 maart 1956 in een notariële akte vastgelegd.

Eigendom.
SIMAV
is eigenaresse van 33 molens in deze regio.
Ons eigendom bestaat uit:

                        21 wipwatermolens;

                                   3 achtkante grondzeilers;

                                               5 ronde stenen grondzeilers;

                                                           2 achtkante stellingmolens;

                                                                       2 ronde stellingmolens.

Verder behoren een roedenloods, een weidemolen, een onderbouw en een ondertoren van een wipmolen tot het eigendom.

Molenaars.
Bij SIMAV zijn plm. 40 vrijwillige molenaars werkzaam(aantal varieert).
De meeste molenaars bewonen en huren de desbetreffende molen. De overige molens worden voornamelijk verhuurd aan vrijwillige molenaars, die periodiek (met name in de weekends) hun molens laten draaien/malen.
Bij verschillende molens zijn er twee molenaars aangesteld, waarbij de 1e molenaar verantwoordelijk is voor de gang van zaken en het eerste aanspreekpunt is voor het bestuur.
De molenaars van SIMAV zijn in het bezit van een molenaarsdiploma. Dit is een voorwaarde om als molenaar aangesteld te kunnen worden. Het examen voor dit diploma wordt door de Vereniging De Hollandsche Molen afgenomen.