Colofon

Colofon

Aan de totstandkoming van deze website werken mee:

  • PR-Commissie SIMAV
  • Dagelijks Bestuur SIMAV
  • Technische Commissie SIMAV
  • Vrijwillige molenaars SIMAV
  • ProdaCom Internet & Ontwikkeling uit Langerak

En alle andere vrijwilligers voor wie het hart sneller klopt als het om molens gaat.