Steun de Molenstichting

Steun de Molenstichting

SIMAV werkt met veel liefde aan het behoud van de molens in het landschap van de Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard. Dat kan SIMAV niet alleen, wij hebben daarbij uw ondersteuning nodig. Draagt u onze molens een warm hart toe? Steun ons dan om deze prachtige monumenten in stand te houden en te bewaren voor volgende generaties.

Donateur

Als u het onderhoud van onze molens jaarlijks wilt steunen wordt dan donateur van onze stichting. Donateur worden kan vanaf een bedrag van € 15,- per jaar. Donateurs worden periodiek, door middel van een digitale nieuwsbrief, op de hoogte gehouden van het werk van SIMAV. Aanmelden als donateur kan door een mail te sturen naar bestuur@simav.nl of door een kaartje te sturen naar SIMAV, Nieuwe Veer 42, 2959AK Streefkerk.

SIMAV is een culturele ANBI. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken.

Nalatenschap

De molen in uw woonplaats, dat prachtige beeld van een wipmolen in de polder, veel mensen hebben wel een molen die hen na aan het hart ligt. SIMAV zet zich in om deze iconen in ons landschap te behouden voor de toekomst. Door SIMAV op te nemen in uw testament beschermt u de molens en kan SIMAV het rentmeesterschap ook met uw steun voortzetten. Is er een mooiere manier om uw liefde voor molens door te geven?

Als u iets wilt nalaten aan SIMAV dan kan dat door een gift op te nemen in uw testament in de vorm van een erfstelling (percentage van uw nalatenschap) of legaat (een specifiek bedrag of goed). Als u kiest voor een erfstelling, dan geeft u in uw testament aan dat u ons tot erfgenaam benoemt voor een deel van uw nalatenschap. U bepaalt hoe groot het percentage van de erfenis is dat SIMAV erft. Als u kiest voor een legaat, dan geeft u in uw testament aan dat SIMAV een bepaald bedrag in geld zal ontvangen. U kunt ook voorwaarden, bijvoorbeeld een speciale bestemming, aan uw erfstelling of legaat geven. Maar, u kunt in een legaat ook een goed aan ons nalaten. Bijvoorbeeld grond, vastgoed, een schilderij of molenattributen.  

U kunt een erfstelling of legaat regelen via uw eigen notaris.

Sponsoring

Ook bedrijven en instellingen kunnen ons helpen bij het onderhoud van de SIMAV-molens. Met een vast sponsorbedrag van minimaal € 500,- per jaar helpt u ons enorm. Natuurlijk kunt u ons ook sponsoren in natura door het leveren van (korting op) arbeid, producten en/of kennis. Sponsoring van een specifiek project is ook mogelijk.

Voor onze sponsors doen wij graag iets terug, te denken valt aan reclame-uitingen op onze website, de nieuwsbrief of op locatie. Ook bieden wij onze sponsors de mogelijkheid gebruik te maken van onze locaties voor bedrijfsactiviteiten.

Doordat SIMAV de ANBI-CI status heeft kunnen ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift (in geld of natura) aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Dat maakt een gift aan de SIMAV voor uw bedrijf financieel extra interessant.  

Een bedrijf of organisatie kan ook een molen adopteren. Het voor rekening nemen van het (of een deel) van de exploitatie en/of het onderhoud van een molen. Daaraan kan eventueel gekoppeld worden een bepaalde vorm van gebruik.

Neemt u voor meer informatie contact op met Jan Nederveen jan.nederveen@simav.nl of Herman van Santen herman.van.santen@simav.nl

Wij komen graag met u in gesprek!

Onze sponsors

De volgende sponsors gingen u al voor met het ondersteunen van Molenstichting SIMAV.

Eenmalige gift

Wilt u ons werk eenmalig steunen of bijdragen aan een specifiek project dan kan dat met een eenmalige gift via dit formulier.

    Periodieke gift

    Een structurele bijdrage aan onze stichting kan ook vastgelegd worden als periodieke gift. Een periodieke gift aan een ANBI-instelling, zoals SIMAV, geeft extra belastingvoordeel. De gift wordt in een overeenkomst vastgelegd met een looptijd van minimaal vijf jaar, uw gift is dan volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Een keer per jaar maakt u een vast bedrag over. Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of een maximaal aftrekbaar bedrag.

    Wilt u SIMAV steunen met een periodieke gift? Print dan het formulier van de belastingdienst uit, vul het in en stuur het naar: SIMAV, Nieuwe Veer 42, 2959AK Streefkerk.

    U krijgt per omgaande het ingevulde formulier retour.

    Zie voor meer informatie: website belastingdienst