Steun de Molenstichting

Steun de Molenstichting

SIMAV werkt met veel liefde aan het behoud van de molens in het landschap van de Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard. Dat kan SIMAV niet alleen, wij hebben daarbij uw ondersteuning nodig. Draagt u onze molens een warm hart toe? Steun ons dan om deze prachtige monumenten in stand te houden en te bewaren voor volgende generaties.

Maak SIMAV je doel bij de Vriendenloterij

Weet je dat 40% van je inleg naar een goed doel, vereniging of stichting kan gaan? Sinds kort is de SIMAV  hier ook bij aangesloten. Als jouw inleg nog niet naar een dergelijk doel gaat, of naar een doel waar je je niet direct bij thuis voelt, denk er dan eens over na om dit om te zetten naar de molenstichting SIMAV! Dit kan alleen telefonisch via de klantenservice van de Vriendenloterij, van maandag tot en met vrijdag.

 • Bel 088-0201020
 • Keuze 5 > aangeven wijzigen goede doel
 • Beneficianten nummer: 21331 Molenstichting SIMAV

De wijziging gaat de eerstkomende maand in.
Speel je nog niet mee maar overweeg je dat wel? Zoek onze vereniging dan op door ‘Molenstichting SIMAV’ in te typen.

SPEEL MEE VOOR BEHOUD VAN DE MOLENS IN DE ALBLASSSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN

Heel hartelijk dank voor de genomen moeite!

Donateur

Als u het onderhoud van onze molens jaarlijks wilt steunen wordt dan donateur van onze stichting. Donateur worden kan vanaf een bedrag van € 15,- per jaar. Donateurs worden periodiek, door middel van een digitale nieuwsbrief, op de hoogte gehouden van het werk van SIMAV. Aanmelden als donateur kan door een mail te sturen naar bestuur@simav.nl of door een kaartje te sturen naar SIMAV, Nieuwe Veer 42, 2959AK Streefkerk.

SIMAV is een culturele ANBI. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken.

Steun aan de SIMAV voor later …

Laat na
Nalaten
is een bijzondere vorm van steun aan onze molenstichting. Dankzij uw nalatenschap kunnen wij molens in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden beschermen voor later, zodat toekomstige generaties dankzij u kunnen blijven genieten van dit erfgoed (letterlijk) en de daarbij behorende verhalen.

Daarvoor zijn er twee mogelijkheden:
Via een erfstelling
Met een erfstelling laat u in uw testament een deel of de gehele erfenis na aan de molenstichting SIMAV. Als u ons als mede-erfgenaam een percentage van de waarde van de erfenis toekent, staat de stichting op gelijke voet met andere erfgenamen. De SIMAV deelt -na aftrek van kosten- mee voor het door u tevoren vastgelegde percentage. U kunt de stichting natuurlijk ook als enig erfgenaam benoemen. In dat geval is de nalatenschap volledig voor de SIMAV.
Vanwege onze ANBI-status is een erfdeel of legaat volledig vrijgesteld van erfbelasting!

Via een legaat
Een andere mogelijkheid is het toekennen van een legaat. Met een legaat kunt u een geldbedrag, grond, gebouw of een ander deel van uw nalatenschap vermaken aan de SIMAV. De uitkering vindt dan plaats vóórdat de rest van uw bezit onder de erfgenamen wordt verdeeld. U kunt ook een speciale (molen)verzameling legateren aan de SIMAV om die te exposeren in Korenmolen De Liefde te Streefkerk. In dat geval verzoeken wij u wel eerst contact met ons op te nemen.
Ook bij legaten geldt: de opbrengst komt volledig ten goede aan het doel: het behoud van de monumentale molens in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Uiteraard kunt u ook een specifieke molen benoemen.

Wij horen het graag als u de SIMAV in uw testament heeft opgenomen. Wij houden u dan regelmatig op de hoogte van de activiteiten en ontwikkelingen van onze molenstichting.

Het bestuur

 

Sponsoring

Ook bedrijven en instellingen kunnen ons helpen bij het onderhoud van de SIMAV-molens. Met een vast sponsorbedrag van minimaal € 500,- per jaar helpt u ons enorm. Natuurlijk kunt u ons ook sponsoren in natura door het leveren van (korting op) arbeid, producten en/of kennis. Sponsoring van een specifiek project is ook mogelijk.

Voor onze sponsors doen wij graag iets terug, te denken valt aan reclame-uitingen op onze website, de nieuwsbrief of op locatie. Ook bieden wij onze sponsors de mogelijkheid gebruik te maken van onze locaties voor bedrijfsactiviteiten.

Doordat SIMAV de ANBI-CI status heeft kunnen ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift (in geld of natura) aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Dat maakt een gift aan de SIMAV voor uw bedrijf financieel extra interessant.  

Een bedrijf of organisatie kan ook een molen adopteren. Het voor rekening nemen van het (of een deel) van de exploitatie en/of het onderhoud van een molen. Daaraan kan eventueel gekoppeld worden een bepaalde vorm van gebruik.

Neemt u voor meer informatie contact op met Jan Nederveen jan.nederveen@simav.nl of Herman van Santen herman.van.santen@simav.nl

Wij komen graag met u in gesprek!

Onze sponsors

De volgende sponsors gingen u al voor met het ondersteunen van Molenstichting SIMAV.

Eenmalige gift

Wilt u ons werk eenmalig steunen of bijdragen aan een specifiek project dan kan dat met een eenmalige gift via dit formulier.

  Periodieke gift

  Een structurele bijdrage aan onze stichting kan ook vastgelegd worden als periodieke gift. Een periodieke gift aan een ANBI-instelling, zoals SIMAV, geeft extra belastingvoordeel. De gift wordt in een overeenkomst vastgelegd met een looptijd van minimaal vijf jaar, uw gift is dan volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Een keer per jaar maakt u een vast bedrag over. Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of een maximaal aftrekbaar bedrag.

  Wilt u SIMAV steunen met een periodieke gift? Print dan het formulier van de belastingdienst uit, vul het in en stuur het naar: SIMAV, Nieuwe Veer 42, 2959AK Streefkerk.

  U krijgt per omgaande het ingevulde formulier retour.

  Zie voor meer informatie: website belastingdienst