Geef voor Goudriaan

Geef voor Goudriaan

Update Herstel Goudriaanse Molen (februari 2021)

De Goudriaanse Molen, waarvan medio 2020 een wiek afbrak, staat schier onveranderd op zijn plaats. Een blauw zeil houdt regen en wind buiten de kap en de overgebleven roede wijst hemelwaarts.

Achter de schermen is echter hard doorgewerkt!

Subsidie aanvragen zijn beantwoord of nog in aanvraag en vanuit allerlei richtingen is geld binnengekomen in de vorm van sponsoring.

Een overzicht:

  • Vanuit de Provincie Zuid-Holland kwam voor groot onderhoud (volgens schema) €45.870 binnen. Voor dit bedrag kunnen deels nieuwe wieken worden meegenomen.
  • Totaalbedrag via crowdfunding SIMAV, via crowdfunding Molenfonds, Kringloop Graafstroom en sponsoring: €12.000,- (januari 2021)

Het uiteindelijke bedrag waarvoor de Goudriaanse Molen weer helemaal hersteld kan worden, wordt pas duidelijk na vorming van het bestek van de aannemer.

Herstel Goudriaanse molen (november 2020)

Het is alweer een tijd stil rondom het herstel van de Goudriaanse molen. Deze stilte betekent niet dat er achter de schermen niet aan wordt gewerkt.
Inmiddels is er via onze oproep ruim 3000 euro gedoneerd voor herstel van de afgebroken molenwiek: 700 euro via het Molenfonds en 2300 euro rechtstreeks op de rekening van Molenstichting SIMAV.  Hier zijn we heel blij mee!
We hebben ook geleerd dat het zgn. crowdfunding meer is dan het uitdelen van een flyer en een oproep doen op de social media. Voor dit meerwerk lopen we aan tegen de mogelijkheden van onze vrijwilligers en de beperkingen in verband met Corona.
Door het herstel van de molenwiek te combineren met het groot onderhoud van de molen in 2021, is het ontbrekende bedrag voor volledig herstel aanzienlijk verminderd.
Voor het groot onderhoud is een subsidie aangevraagd bij de provincie. Wanneer deze subsidie wordt toegekend kunnen er nog andere subsidies worden aangevraagd.
Wanneer alle subsidies worden toegekend – en met de al ontvangen giften – blijft er ongeveer 15000 euro over. Voor dit bedrag zoekt Molenstichting SIMAV nog donateurs.
Wilt u ook een gift doen voor het herstel van de Goudriaanse molen? Dit kan nog tot eind oktober via het Molenfonds (www.molenfonds.nl) of via de rekening van de SIMAV: IBAN NL49 RABO 0342 7004 64 tnv herstel molen Goudriaan.

Flyer roedebreuk Goudriaan