Huurders

Huurders

Met huurders bedoelt Molenstichting SIMAV diegenen, die een molen huren, hetzij als woning, hetzij als recreatieverblijf. De huurders van de molens zijn, op een enkele uitzondering na, gediplomeerd molenaar.
Het beleid van SIMAV is erop gericht dat de huurders een molenaarsdiploma hebben. De enkele uitzonderingen vinden hun oorsprong voornamelijk in oude rechten waaraan SIMAV was gebonden bij de overname van molens. Huurders hebben dezelfde rechten en plichten, als zij die bij een reguliere woonstichting etc. een huis huren.