Leden van Verdienste en Huldeblijken voor molenaars

Leden van Verdienste en Huldeblijken voor molenaars

Leden van Verdienste en Huldeblijken voor molenaars De slotavond van de jubilerende SIMAV (Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden) was vrijdag (18 november) in Het Arsenaal te Nieuwpoort.
Tijdens die avond maakte waarnemend voorzitter Teus van Gelder bekend dat het bestuur een tweetal mensen tot Lid van Verdienste heeft benoemd.

Jenny Mollema met haar man Meine en waarnemend SIMAV-voorzitter Teus van Gelder.

Mevrouw Jenny Mollema- Gons uit Noordeloos is als vrijwilliger bestuursassistente. Zij notuleert alle vergaderingen van het bestuur, zij treedt op als gastvrouw bij huwelijken in de
trouwzaal van Molencentrum De Liefde. Zij is een bekwaam organisator van tal van festiviteiten zoals dit jaar bij de viering van SIMAV60.

Andries van der Graaf met zijn vrouw Nelly en SIMAV-voorzitter Teus van Gelder.

De oorkonde voor Lid van Verdienste ging ook naar Andries van der Graaf uit Nieuwpoort. Van der Graaf is sinds 1993 lid van de Technische Commissie van SIMAV; hij is oud-molenaar van de
Goudriaanse Molen. Van der Graaf kreeg al eerder een Koninklijke Onderscheiding en hij werd door de Hollandsche Molen begiftigd met het Certificaat van Verdienste.

De gehuldigde molenaars met in hun midden voorzitter Teus van Gelder. Vlnr Leen van Aalsburg, Johan Barten, Cees Noorlander, Aad Schouten, Wim Meerkerk, Jan Groenendijk en Alex van der Perk. Molenaar Kees Stolk was verhinderd.

Er werden nog meer mensen gehuldigd. Het SIMAV-bestuur heeft besloten om alle molenaars met een veeljarig ‘dienstverband’ een huldeblijk te geven in de vorm van een beeldje waarmee de dank van SIMAV wordt gesymboliseerd.
In het vervolg zal jaarlijks worden stilgestaan bij molenaars die 25 jaar actief zijn.
In 1916 zijn dat Leen van Aalsburg (Bonkmolen Lexmond), Johan Barten (Goudriaanse Molen), Cees Noorlander (Oude Weteringmolen), Aad Schouten (Wingerdse Molen), Wim Meerkerk (Oudendijkse Molen), Jan Groenendijk (Scheiwijkse Molen), Alex van der Perk (Westermolen) en Kees Stolk (Kerkmolen Molenaarsgraaf).

Bij de foto’s Beeld van Cees van der Wal/ SIMAV