Molen Souburgh stabiel gemaakt

Molen Souburgh stabiel gemaakt

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het renoveren van de vervallen Molen Souburgh te Alblasserdam. Het betreft een bouwproject van de Molenstichting SIMAV dat een jaar zal vergen en circa € 750.000 kost. Een bedrag dat de Gemeenteraad als subsidie beschikbaar heeft gesteld.

Aanvankelijk zou al in januari worden gestart met de renovatie, maar de Gemeente kreeg de kans een stuk weiland aan te kopen en daar een permanente toegangsweg op aan te leggen. Dit geeft veel voordelen tijdens de bouw, maar vooral ook in de jaren erna. De molen die aanvankelijk slechts eens per maand bezocht zou kunnen worden, kan nu door de eigen toegang in principe dagelijks open voor bezoek.

In mei kon de daadwerkelijke renovatie van start gaan. De eerste aandacht ging uit naar het stabiliseren van de scheef gezakte molen met een degelijke fundering. Hiervoor is de molen voorzien van verticaal opgestelde houten regels, waaromheen spanbanden zijn getrokken om de spatkrachten te neutraliseren.
Teneinde een nieuwe fundering onder de gehele molen aan te brengen is eerst het onderste gevelmetselwerk verwijderd over een hoogte van 50 cm. Per werkvak van 60 cm lengte zijn vervolgens vier schroefstempels aangebracht die de molen ondersteunen. Dit werd steeds herhaald totdat de uiteindelijk gehele molenromp op schroefstempels stond.
Dit gaf tijdelijk een wat onstabiele situatie, die natuurlijk maar zo kort mogelijk mocht duren. Daarom werd direct gestart met het aanbrengen van de betonnen funderingsconstructie onder de molen. Deze is inmiddels gereed en kan nu in deze vakantieweken uitharden.

De volgende fase wordt het opvijzelen van de molenromp om deze weer recht te zetten. Hiervoor zijn rondom de molen acht stalen schroefpalen in de grond gebracht tot een diepte van 19 meter. Vervolgens zijn deze palen gevuld met beton en zijn er stalen kolommen op geplaatst voor het aanbrengen van de vijzelconstructies. Het daadwerkelijke opvijzelen zal eind augustus (week 35) worden uitgevoerd.

Binnen de Molenstichting wordt al nagedacht over de toekomstige functie van de molen. Dit Rijksmonument wordt met veel geld van de gemeenschap opgeknapt en SIMAV wil het graag een meerwaarde aan de gemeente geven. Er wordt met name gedacht aan educatie van jongeren, zowel op het gebied van het waterbeheer door de eeuwen heen, maar ook aan de basisbeginselen van werktuigbouwkunde. Immers molens zijn eeuwenoude machines, die veel techniek bevatten. Personen die hierbij mee willen denken en helpen bij de realisatie, kunnen zich bij de Molenstichting SIMAV (bestuur@simav.nl) melden.