SIMAV vacatures

SIMAV vacatures

Bij een vrijwilligersorganisatie zoals SIMAV zijn er voortdurend vacatures. De meesten van ons zijn al wat ouder als we de SIMAV komen versterken. Na enige jaren zijn er dus opvolgers nodig. Ook moet SIMAV mee kunnen met nieuwe technieken; dus zijn nieuwe kennis en vaardigheden altijd welkom. We zoeken daarom voortdurend naar professionals die het leuk vinden mee te helpen ons erfgoed op de juiste wijze in stand te houden.
Op dit moment zoekt SIMAV versterking in de volgende functies/commissies:

Technische Commissie

De TC is belast met het coördineren van alle (onderhouds)werkzaamheden aan de molens, molenwoningen en andere gebouwen. Men inspecteert de molens, stelt met behulp van derden onderhouds- en restauratieplannen op en voert de directie over deze werken. De TC beoordeelt offertes en wikkelt deze af, controleert leveranties en uitgevoerde werkzaamheden. Vrijwel ieder lid heeft enkele molens onder zijn/haar beheer. Ideaal voor (oud) aannemers, werkvoorbereiders, uitvoerders, architecten, enz.

Werktuigbouwkundige

Een molen is een werkend monument, een historisch werktuig. Gezien het molenwerk (draaien en malen) is werktuigbouwkundige kennis voortdurend nodig. Voor dit specialisme zijn we nu vooral van derden afhankelijk, maar zien graag ook een invulling binnen ons team.

Electro-/installatietechnicus

Eveneens een vakgebied waar we binnen de Technische Commissie behoefte aan hebben. De molens zijn voorzien van elektrische installaties, soms van oudere datum en toe aan vervanging. Iemand die daar toezicht op houdt en de nodige wijzigingen aanstuurt is zeer welkom.

Specialist Molenbiotoop

Tja dit beroep zal niemand ooit hebben gehad, maar SIMAV zit er wel om te springen. Iemand die zich verdiept in de specifieke (provinciale) verordening met rekenregels over bouwhoogte in combinatie met de windvang. Die ons bij kan staan om nieuwbouwplannen te beoordelen, te bespreken met gemeente en/of planmakers en er over te adviseren. Het betreft specifiek rekenwerk in combinatie met lezen van bouwplannen en tekeningen.

Bouwhistorisch specialist

Onze Erfgoed Commissie adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur en Technische Commissie om het onderhoud aan de molens in goede banen te leiden. Niet alleen de bouwkundige aspecten spelen daarbij een rol, maar zeker ook cultuurhistorische zaken die aandacht vergen bij onze monumenten.

Ervaren klussers / vaklieden

Het SIMAV Klusteam is nog in opbouw en zoekt verschillende ‘handige’ vrijwilligers om de vele kleine bouwklussen rond de molens op te gaan pakken.

Heeft u interesse onze organisatie te komen versterken, laat dit ons per mail weten via bestuur@simav.nl
En staat uw droomfunctie er niet bij, schroom ook dan niet contact op te nemen. We kunnen altijd vrijwilligers gebruiken.
In onze PR-commissie, bij de administratie, bij de vele ondersteunende functies. Want vele handen maken licht werk.