Ambacht molenaar op UNESCO-lijst immaterieel erfgoed

Ambacht molenaar op UNESCO-lijst immaterieel erfgoed

Donderdag, zeven december, is bekend geworden dat het ambacht van molenaar op wind- en watermolens geplaatst wordt op de UNESCO-lijst van immaterieel cultureel erfgoed.

Een van de vrijwillige molenaars van Molenstichting SIMAV, Bas de Deugd, was aanwezig bij deze doorslaggevende vergadering in Zuid-Korea.
Bas; ”Inschrijving op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed is een eer en een fantastische erkenning van ons ambacht. Deze inschrijving is een goede stap om ons ambacht voor de toekomst zeker te stellen. De hoop is ook dat er door deze aandacht meer mensen belangstelling krijgen voor het ambacht van molenaars en de molens. Alleen met hulp van vrijwilligers kunnen we dit erfgoed bewaren voor volgende generaties”.

Het Werelderfgoedverdrag, sinds 1972 actief, is bedoeld om cultureel en natuurlijk erfgoed beter te kunnen bewaren voor de toekomst. Immaterieel erfgoed, het zogenaamde ‘levend erfgoed’, gaat onder meer over sociale gewoontes en tradities.
In 2015 besloot Jet Bussemaker, destijds minister van O.C.W., het molenaarsambacht te nomineren voor deze lijst. In het voorjaar van 2016 hebben het Gilde van Vrijwillige Molenaars, Vereniging De Hollandsche Molen, Het Ambachtelijke Korenmolenaarsgilde en het Gyld Fryske Mounders een nominatiedossier ingediend bij UNESCO.

Plaatsing op de UNESCO-lijst van immaterieel cultureel erfgoed betekent een belangrijke internationale erkenning van de maatschappelijke, culturele en economische waarde van het molenaarsambacht. Ook geeft de voordracht een extra impuls aan het wereldwijd delen van kennis en vaardigheden die behoren bij het ambacht van molenaar. Tevens is het een garantie dat de Nederlandse overheid zich blijvend zal hardmaken om samen met de molenaarsgilden en De Hollandsche Molen het ambacht van molenaar voor de toekomst te behouden.


Molenaar Bas de Deugd (links)


Molenaar Cees Noorlander zet zijn molen vanwege dit heugelijke feit in de vreugde stand.

, , , , ,