Kees Bakker bank

Kees Bakker bank

De molenaars van SIMAV hebben vorig najaar aan Kees Bakker, ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter, een zitbank aangeboden, die  geplaatst gaat worden bij de Streefkerkse molens.

Bakker is 40 jaar bestuurder geweest van SIMAV. Die mijlpaal werd in september bij zijn afscheid gemarkeerd met de benoeming tot erevoorzitter.

De Kees Bakker Bank wordt geplaatst binnen Molencomplex Streefkerk bij de Achtkante Molen aan de Beneden Tiendweg.

Zoals bekend is, streeft SIMAV naar een totale reconstructie van het Streefkerkse  Molencomplex. De twee zogeheten bovenmolens (Sluismolen en Hoge

Tiendwegmolen) gingen door brand verloren. Enkele jaren geleden is het fundament van de Sluismolen, dankzij under meer een subsidie van de rijksoverheid
gerestaureerd. Het fundament van de Hoge Tiendwegmolen is vorig jaar onderhanden genomen. Daarvoor was under meer een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuur Fonds beschikbaar.

Op de plaats van de Hoge Tiendwegmolen wordt  de gerestaureerde ondertoren van de Quakernaakse Molen uit Meerkerk herbouwd. Voor dat karwei is een subsidie toegezegd door de provincie Zuid-Holland. De restauratie vindt plaats in 2013 en het plaatsen in 2014.

Het programma voor woensdag 7 augustus, 19.00 uur:

Molencomplex Streefkerk bij de Achtkante Molen.

–Overhandiging door molenaars aan erevoorzitter Bakker.

–Onthulling van de bank en ‘een eerste zit’ door het echtpaar Bakker.

–Overdracht door erevoorzitter Bakker van het bankje aan het bestuur (als verantwoordelijke voor het beheer)

Nadat iedereen de nieuwe bank heeft beproefd, gaan we naar De Liefde, Nieuwe Veer 42, Streefkerkvoor een kopje koffie of thee.