Molenstichting SIMAV zoekt vrijwilligers

Molenstichting SIMAV zoekt vrijwilligers

De historische molens zijn zeer geliefd bij de inwoners van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Ze zijn ons gezamenlijke erfgoed, soms zelfs meer dan 500 jaar oud. Met elkaar willen we deze iconen in het landschap voor toekomstige generaties in stand houden.

SIMAV is een van de grootste molenstichtingen van Nederland en heeft maar liefst 33 molens in deze regio te onderhouden. Dat gebeurt met zo’n 65 vrijwilligers, waarvan het merendeel molenaar is. Maar daarnaast zijn er nog vele andere deskundigen actief. In het bestuur, in de aansturing van het onderhoud, het zorgen voor publiciteit en bij administratieve werkzaamheden. Het spreekt voor zich dat de Molenstichting SIMAV altijd nog extra vrijwilligers kan gebruiken om samen de mooie taken op te pakken.

 

Op dit moment is er een grote behoefte aan ondersteuning op het kantoor van SIMAV, in Molen De Liefde te Streefkerk. Om alles in goede banen te leiden is extra hulp nodig. Dit om de office manager te ondersteunen en soms te vervangen. SIMAV zoekt daarbij iemand (m/v) die het leuk vind van alles beet te pakken, vooral de voortschrijdende automatisering zal daarbij aandacht vragen. Dit vergt minimaal een dagdeel (4 uur) per week, maar meer tijd is natuurlijk zeer welkom.

Ieder die interesse heeft te helpen bij onze mooie molens, is welkom dit bij de Molenstichting kenbaar te maken (mail naar bestuur@simav.nl). SIMAV vrijwilligers zijn veelal personen die na hun pensionering zich nog enkele jaren willen inzetten voor de gemeenschap. Samen de molens onderhouden is dan een dankbare taak, waarbij ieders deskundigheid kan worden gebruikt.