Nieuwe bestuursleden verwelkomd

Nieuwe bestuursleden verwelkomd

Ons bestuur is, na vertrek van Henk Bovekerk en Piet Vergouwe, aangevuld met drie nieuwe leden. Tijdens de bestuursvergadering van afgelopen week zijn Herman van Santen, Juriean Kramer en Wim Meerkerk officieel aangesteld.

Dhr. Van Santen zal de functie van secretaris op zich nemen. Herman is wethouder van de gemeente Zederik.

De functie van voorzitter Technische commissie is een gedeelde functie. Zowel Dhr. Kramer als Dhr. Meerkerk vervullen deze functie. Beide heren zijn al langere tijd verbonden aan de SIMAV en spanden zich in voor de technische zaken.

Er is bewust gekozen het bestuur uit te breiden naar in totaal zes personen. Gezien de komende renovaties en de vele onderhoudswerkzaamheden is het werk te omvangrijk voor slechts één ‘technisch’ bestuurslid.