Overlijden Jan den Besten.

Overlijden Jan den Besten.

Op dinsdag 9 januari is op 93-jarige leeftijd Dhr. Ing. Jan den Besten overleden. Dhr. Den Besten is voor veel molens in Nederland van grote betekenis geweest op het gebied van technische zaken, advies, bestektekeningen maken en had een grote kennis op het gebied van poldermolens en in het bijzonder wipmolens. Het zal u dan ook niet verbazen dat hij ook voor molenstichting Simav heel wat betekend heeft.

Dhr. Den Besten werd geboren in 1924 in het plaatsje Andel (Noord-Brabant) Toen Den Besten acht jaar was verhuisde hij naar Gorinchem. Vanuit hun huis aan de Kleine Haarsekade hadden ze vrij uitzicht over de polder en konden zo ook de Oost- en Westmolen zien malen. Het lokte de jonge Jan naar de molens toe en van 1935 tot 1948 was hij kind aan huis bij molenaar Peer (Peter) van der Giessen op de Westmolen. Hier heeft hij dan ook grotendeels het molenaarsvak geleerd. Jan wist altijd boeiend te vertellen over die tijd bij de Westmolen en hoe ze vele molens in de omgeving konden zien malen. Bij helder weer kon men zelfs de molens van Groot-Ammers zien malen, iets wat nu onvoorstelbaar is met de huidige biotoop van de molens.

Toen eind jaren zestig een groep jonge, enthousiaste jongens een opleiding wilde maken voor molenaar heeft Den Besten hier een grote rol in gespeeld. Hij schreef o.a. de opleiding watermolenaar. Een zeer uitgebreid boekwerk over het molenaarsvak. Veel voorbeelden uit de praktijk staan erin en zodoende staan er ook veel verwijzingen naar de Oost- en Westmolen en Scheiwijkse molen. In de loop van de tijd verzamelde Den Besten een enorme schat aan informatie, foto’s en maakte aan de hand van oude gegevens, of eigen opmetingen, complete bestektekeningen van bestaande én verdwenen molens. Ook voor de Simav heeft Jan zijn kennis heel veel betekend. Zo heeft hij een aantal (opengewerkte) molenmodellen gemaakt, diverse daarvan staan in het Simav kantoor in Streefkerk. Naast veel advieswerk heeft Den Besten ook het complete bestek gemaakt voor de reconstructie van het molencomplex Streefkerk. De ondertoren van de Hoge Tiendwegmolen, welke eerst in Meerkerk stond heeft Den Besten nog op hoge leeftijd helemaal ingemeten en getekend. Ook heeft Den Besten nog geholpen bij het opnieuw lichtgroen maken van Oost- en Westmolen. In zijn jeugd waren de molens ook zo geschilderd en dat is in 2005 weer in ere hersteld. Dhr. Den Besten heeft me gelukkig nog heel veel verteld over het vroegere, echte molenaarsleven op de Westmolen. Juist dat soort verhalen houden het verleden levend.

Maandag 15 januari vond de begrafenis plaats, na een dienst in de gereformeerde kerk in Loenen. Hier werden mooie woorden van herinnering gesproken. Een aantal mensen uit de molenwereld waren aanwezig en ook hierbij werd duidelijk dat Den Besten van groot belang is geweest voor vele molenstichtingen, gemeentes en instanties op het gebied van restauraties, nieuwbouw, herbouw en behoud. Zijn naam zal dan ook niet snel vergeten worden.

Uit eerbetoon stonden er diverse molens in de Waard, maar ook door het hele land in de rouwstand. Vanzelfsprekend ook de Westmolen.

Theo de Rooij.