SIMAV investeert 1,5 miljoen Euro in molens

SIMAV investeert 1,5 miljoen Euro in molens

Scheiwijkse Molen te Hoornaar (foto Cees van der Wal)

De Molenstichting SIMAV is van plan om in 2019 maar liefst € 1,5 miljoen te besteden aan het opknappen van de molens in de Alblasserwaard – Vijfheerenlanden. Voor dit ambitieuze plan wordt subsidie ontvangen van het Rijk, de Provincie Zuid-Holland en de Gemeenten Alblasserdam en Gorinchem.

Na een traject van meer dan 10 jaar gaat het er toch van komen dat Molen Souburgh in Alblasserdam wordt gerestaureerd. Deze nu sterk vervallen molen zonder wieken en zonder molenwerk, moet er over een jaar weer in volle glorie bijstaan. De totale renovatiekosten worden geschat op € 700.000.
In 2016 heeft Gorinchem haar vier molens overgedragen aan de SIMAV. Hierbij zijn direct afspraken gemaakt over het opknappen van deze molens. In 2019 wordt begonnen met Molen De Hoop, de blikvanger van de stad op de Dalemwal. Het restauratieplan gaat uit van circa € 350.000; dit betreft vooral het metselwerk. Er wordt gedacht aan een museale functie voor deze molen na de renovatie. Hiermee kan het toerisme aan de stad extra worden bevorderd.

Naast deze twee grote projecten zal de Molenstichting in 2019 ook voor een bedrag tussen de € 400.000 en € 500.000 besteden aan het reguliere (groot) onderhoud bij de 36 Rijksmonumenten die zij beheert voor de gemeenschap. Een fors bedrag, maar nog niet voldoende om de eeuwenoude molens voor langzaam verval te behoeden. Een molen moet draaien, maar is daarbij wel onderhevig aan slijtage. Het totaal aan benodigd groot onderhoud wordt door SIMAV geschat op meer dan drie miljoen Euro. Vandaar dat de Gemeenten ook worden opgeroepen om het behoud van hun historisch erfgoed serieus te nemen. Nu dragen de Gemeenten nog maar voor 10% bij aan het onderhoud. Met een hogere bijdrage zouden de molens één voor één kunnen worden opgeknapt.

De Molenstichting SIMAV is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers om leiding te geven aan het onderhoudswerk. Om de molens te inspecteren, om plannen te maken, het werk uit te besteden en toezicht te houden op de uitvoering. De Technische Commissie, die dit werk doet, omvat nu acht specialisten maar zou zeker nog extra medewerkers met bouwkundige kennis kunnen gebruiken.

Ook is SIMAV druk doende een Klusteam op te zetten om meer onderhoud te kunnen plegen. De eerste medewerkers hebben zich al gemeld. Enthousiaste vrijwilligers die met elkaar het kleine onderhoud rond de molens oppakken. Timmerwerk, schilderwerk, glas zetten, een omheining plaatsen, snoeiwerk of een vlonder repareren. Leuke bezigheden in de buitenlucht voor (gepensioneerde) bouwvakkers en handige klussers. Zeer nuttig werk waarmee we samen de molens en hun omgeving beter in stand kunnen houden.
Geïnteresseerden kunnen zich altijd melden voor meer informatie via bestuur@simav.nl.