Speciale status voor Molenstichting SIMAV

Speciale status voor Molenstichting SIMAV

Achterlandse Molen, Groot-Ammers. Foto: Cees van der Wal

Streefkerk, 24 januari 2019

Speciale status voor Molenstichting SIMAV

Minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft deze week de POM-status toegekend aan de Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden (Simav). Een bijzondere erkenning voor de bewezen kwaliteit van de molenstichting, die daar zeer verguld mee is. Het biedt ook allerlei extra voordelen bij de voortdurende zorg voor de molens in onze regio.

De status van ‘Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud’ geeft SIMAV een iets betere positie bij het verkrijgen van subsidies; geldstromen die voor het onderhouden van de molens onmisbaar zijn. Met de POM-status komt SIMAV volgens de wet vooraan in de rij te staan bij de toekenning, waardoor er minder financieel gevaar dreigt als de subsidie-potten van het Rijk overvraagd worden.

De professionele erkenning geeft ook meer zelfstandigheid in het besteden van de gelden. Waar anderen steeds goedkeuring moeten verkrijgen van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, wordt SIMAV erin vertrouwd voldoende deskundigheid te hebben om veel zelf te kunnen beslissen. Het betekent voor de stichting een enorme verlichting in de forse papierstromen omtrent aanvragen en verantwoordingen.

SIMAV, een van de grootste molenstichtingen van Nederland, treedt hiermee toe tot een select gezelschap van circa 20 professionele organisaties. Zoals Vereniging Hendrick de Keyser, Natuurmonumenten Nederland, Geldersche Kasteelen, enz. Het bijzondere hierbij is dat SIMAV de eerste 100% vrijwilligersorganisatie is die de POM-status heeft gekregen. Zonder betaalde werknemers wordt het zeer omvangrijke onderhoud- en renovatiewerk aangestuurd. Het behalen van de POM-status is daardoor een unieke prestatie.

Enige jaren geleden heeft SIMAV ook al getracht de POM-status te verkrijgen. De afwijzing was toen een grote teleurstelling. Al sinds 1956 is SIMAV een begrip in de regio, met vele vrijwilligers die hun werk op zeer deskundige wijze verrichten. Veelal oudere, zeer ervaren personen, die aan een half woord voldoende hebben. Maar het ontbreken van schriftelijke werkprocedures werd door het Ministerie zwaar aangerekend.

Afgelopen jaar is het bestuur met de commissies daarmee voortvarend aan de slag gegaan. Er is een praktisch SIMAV Handboek opgesteld, waarin visie, beleid, procedures en taakverdelingen helder zijn vastgelegd. Bij de nieuwe aanvraag in het najaar 2018 was de beoordelende Raad voor Cultuur hier zeer van onder de indruk.

Maar daar is het niet bij gebleven. SIMAV heeft haar deskundigheid nog verder uitgebreid met een Erfgoed Commissie, waarbij in monumenten gespecialiseerde architecten het Bestuur en de Technische Commissie van advies dienen.

Voor de SIMAV is het behalen van de POM-status geen eindstation. Ook op dit moment worden nog allerlei verbetertrajecten doorgevoerd. Vooral op ICT-gebied gaan de ontwikkelingen snel. Ook wordt de organisatie aangevuld met een eigen Klusteam, enthousiaste vakmensen die veel kleinere projecten rond de molens (waar geen geld voor beschikbaar is) nu zelf ter hand nemen. De Technische Commissie is fors uitgebreid en staat klaar om op zeer korte termijn de restauratie van Molen Souburgh in Alblasserdam te starten.

Toch kent de Molenstichting SIMAV zeker ook zorgen. Het onderhoud aan de molens is zeer kostbaar. De subsidies van Rijk en Provincie schieten te kort om de aloude molens voor verval te behoeden. Het totale achterstallig onderhoud aan de 33 molens is al meer dan € 3 miljoen. De deelnemende Gemeenten in de molenstichting zijn daarom gevraagd hun verantwoordelijkheid voor het historische erfgoed van de regio serieus te nemen. Extra bijdragen om de molens één voor één in goede staat te brengen en houden, zijn hard nodig.

__________________________________________________________________________________

Noot voor de redactie:

Over POM-status, zie de details op: https://cultureelerfgoed.nl/dossiers/subsidies/professionele-organisatie-voor-monumentenbehoud

Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht, neemt u dan contact op met de Molenstichting SIMAV, Nieuwe Veer 42, 2959 AK Streefkerk, mail bestuur@simav.nl of telefoon 0184 – 68 11 78 (NB het kantoor is niet altijd bezet). U kunt ook bellen naar de voorzitter van Molenstichting SIMAV: Peter de Waard 06 – 21 21 31 10.

De Molenstichting SIMAV beheert in totaal 36 Rijksmonumenten in de Alblasserwaard / Vijfheerenlanden, waarvan 33 ‘volwaardige’ molens. Het doel van deze stichting uit 1956 is het in stand houden van dit historisch erfgoed voor komende generaties. SIMAV doet haar werk met circa 70 onbezoldigde vrijwilligers, zowel molenaars als allerlei specialisten. Het (algemeen) bestuur van de molenstichting bestaat uit de zeven Gemeenten in deze regio en het Waterschap Rivierenland. Naast persberichten geeft SIMAV drie maal per jaar een uitgebreide (gratis) digitale Nieuwsbrief uit aan alle geïnteresseerden, vol wetenswaardigheden over de molens, de vrijwilligers en de stichting. Aanmelding via www.simav.nl, waar naast een schat aan informatie over de molens, ook een grote hoeveelheid foto’s te vinden is die als ondersteuning van artikelen in de media kunnen dienen.

178-Achterlandse Molen

Achterlandse Molen

Deze molen samen met “De Achtkante molen” en “De Graaflandse molen” waren aanvankelijk bestemd voor bemaling van de polder Ammers-Graafland c.a. Al in 1760 wordt de polder Gelkenes waterstaatkundig bij Ammers-Graafland c.a. gevoegd. De Achterlandse molen was peilmolen van het waterschap De Overwaard. Historie Restauratie 2009-2010