Wateroverlast bij de Hoekmolen juli 2007

Wateroverlast bij de Hoekmolen juli 2007

Film op 6-7-2007 Hoekmolen in Hei en Boeicop in actie (op verzoek van Waterschap Rivierenland) na de hevige regenval van 5 juli 2007 Er was een goede wind, de molen heeft 20 uur water verzet uit de polder naar het Merwedekanaal.

hoekmolen

Hoekmolen

Het bouwjaar is niet exact bekend maar het is een oude molen. Tot in 1945 bemaalde de molen de polder Neder-heicop en kwam buiten gebruik doordat er een dieselgemaal kwam. Door inzet van de gemeente en organisaties bleef de molen behouden en kwam in 1960 in bezit van Hoogheemraadschap.Vanaf 2008 is Simav eigenaar van de […]