Demontage roedenloods Groot-Ammers

Demontage roedenloods Groot-Ammers

In het verleden was er bij elke groep molens een roedenloods te vinden. Eertijds waren roeden van hout en kwetsbaarder dan de huidige, die van staal zijn gemaakt.

In de roedenloods lag een voorraad roeden zodat na stormschade een roede zo nodig vervangen konden worden.

De 19-eeuwse roedenloods bij Groot-Ammers is de enige in Nederland en inmiddels in gebruik als botenhuis voor een kanocentrum.

In verband met versterking van de waterkeringen, waaronder ook de boezemkade in Groot-Ammers, is de daar gevestigde roedenloods tijdelijk afgebroken.

Aan de fundering zal in principe niets worden gedaan. Een zogenaamde steunberm, die parallel aan de kade wordt aangebracht zal ter hoogte van de plaats van de roedenloods iets verder de polder in worden gelegd, rekening houdend met de plaats van de loods. Omdat het aanbrengen van deze steunberm vervormingen kan opleveren aan de ondergrond en daardoor ook aan de constructie van de loods is gekozen voor demontage.

Eind jaren ’90 is de roedenloods ook gedemonteerd en in huidige vorm teruggeplaatst. Dat was in verband met de dijkverzwaring.

Deze keer zal de loods voor een periode van twee jaar opgeslagen worden in een loods van het Waterschap in Groot-Ammers.

Wandelend over de Molenkade is goed zichtbaar dat er flink gewerkt wordt aan verbetering van de boezemkering.

Onlangs is de inspectie van 237 kilometer kades aan de boezems en kanalen in de Alblassserwaard en Vijfheerenlanden afgerond. Bijna de helft bleek niet te voldoen aan de normen vastgelegd in de provinciale verordening. Kades die het hardst aan verbetering toe waren zijn die van de Hoge Boezem van de Overwaard bij Kinderdijk, de kade van de Giessen bij Noordeloos en de Molenkade in Groot-Ammers.

roedeloods©ceesvdwal.nl_1

Roedenloods

Deze Roedenloods staat ongeveer 100 meter noordelijk van de Gelkenes molen en is eigendom van de SIMAV. Hierin werden, toen molenroeden nog van hout waren, een aantal exemplaren in voorraad gehouden zodat bij roedebreuk onmiddellijk vervanging kon plaatsvinden. De afbeelding toont de roedenloods tijdens de restauratie in oktober 1995. De Roedenloods is in 2017 gedemonteerd […]