Nieuwe bezoekmolen in Streefkerk

Nieuwe bezoekmolen in Streefkerk

Zaterdag 20 mei is, onder grote belangstelling, de Achtkante molen in Streefkerk geopend als bezoekmolen. Na toespraken door Jan Nederveen, voorzitter van SIMAV, Burgemeester van Molenlanden de heer Segers en wethouder Quik is de vang gelicht en tevens ook het startsein gegeven voor de mogelijkheid ‘vriend van de molen’ te worden.

De molen, die van 1761 tot 1951 de polder bemaalde, is op donder-, vrij- en zaterdagen te bezoeken. Voor groepen is er de mogelijkheid op afspraak buiten deze dagen langs te komen.

Molenstichting SIMAV, de stichting die zorg draagt voor het behoud van 33 molens in de Alblasserwaard en Vijheerenlanden, is trots op wat voornamelijk de molenaars hebben bereikt in de achterliggende jaren. Er is door zowel professionals als vrijwilligers hard gewerkt de molen een uitstraling te geven zoals het was toen de laatste molenaar er leefde.

In 1951 heeft een gemaal de functie van de molens in de Streefkerkse polder overgenomen.

simavMolensceesvdwal.nl_3

Achtkante Molen

Dit is de middelste van de drie ondermolens die de polder Streefkerk bemaalden. De beide bovenmolens zijn verbrand. Al in 1761 stond de molen hier, hetgeen blijkt uit de baard van de molen en een sluitsteen van de toog boven de achtergoot. Historie Foto’s vanaf 2000 Restauratie 2024-2025 (verslag door molenaar Mark Dwarswaard) Reparatie korte […]