Provincie Utrecht bezoekt Molen Ter Leede

Provincie Utrecht bezoekt Molen Ter Leede

Bezoek aan Molen Ter Leede (foto: SIMAV / Aris van Dam)

Streefkerk, 19 februari 2019

Maar liefst 25 ambtenaren van de Provincie Utrecht brachten een bezoek aan Molen Ter Leede in Leerdam. Het betrof specialisten op het gebied van o.a. cultuur en ruimtelijke ordening, die op werkbezoek waren in de voormalige gemeenten Leerdam en Zederik. Dit om kennis te maken met de gebieden die vanaf 1 januari bij de Provincie Utrecht horen.

Het wisselen van provincie geeft allerlei praktische problemen. Ook voor de Molenstichting SIMAV heeft hier mee te maken. SIMAV beheert vier historische molens in Vijfheerenlanden, waaronder Molen Ter Leede, waarbij de spelregels in 2019 opeens anders zijn. Daarbij gaat het om verschillen in subsidieregelingen; van groot belang om een rijksmonument zoals een molen te kunnen onderhouden. Maar ook het hebben van verordeningen ter bescherming van de molenbiotoop is van wezenlijk belang. Immers die garanderen dat een molen een vrije windvang behoudt en daardoor kan blijven draaien. Het bezoek gaf een prima gelegenheid om de direct betrokkenen van de nieuwe Provincie goed te informeren.

Natuurlijk waren de bezoekers zeer onder de indruk van de fier draaiende molen. Ooit waren er circa 20 molens die het polderlandschap rond de stad droog hielden. Daarvan resteert enkel nog Molen Ter Leede dicht bij het centrum van de stad. Vrijwillig molenaar Justin van de Heuvel toonde de eeuwenoude werking van de molen en gaf ieder antwoord op de vele technische vragen.

__________________________________________________________________________________
Noot voor de redactie:
Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht, neemt u dan contact op met de Molenstichting SIMAV, Nieuwe Veer 42, 2959 AK Streefkerk, mail bestuur@simav.nl of telefoon 0184 – 68 11 78
(NB het kantoor is niet altijd bezet). U kunt ook bellen naar de voorzitter van Molenstichting SIMAV: Peter de Waard 06 – 21 21 31 10.

De Molenstichting SIMAV beheert in totaal 36 Rijksmonumenten in de Alblasserwaard / Vijfheerenlanden, waarvan 33 ‘volwaardige’ molens. Het doel van deze stichting uit 1956 is het in stand houden van dit historisch erfgoed voor komende generaties. SIMAV doet haar werk met circa 70 onbezoldigde vrijwilligers, zowel molenaars als allerlei specialisten. Het (algemeen) bestuur van de molenstichting bestaat uit de zeven Gemeenten in deze regio en het Waterschap Rivierenland.
Naast persberichten geeft SIMAV drie maal per jaar een uitgebreide (gratis) digitale Nieuwsbrief uit aan alle geïnteresseerden, vol wetenswaardigheden over de molens, de vrijwilligers en de stichting. Aanmelding via www.simav.nl, waar naast een schat aan informatie over de molens, ook een grote hoeveelheid foto’s te vinden is die als ondersteuning van artikelen in de media kunnen dienen.

TerLeede

Molen Ter Leede

De molen, die aanvankelijk Voorste molen heette, kwam al in 1940 buiten bedrijf. Eerst in 1952 kocht de Leerdamse Glasfabriek de molen en verkocht hem in 1985 aan de gemeente Leerdam. De gemeente op zijn beurt deed de molen in 1985 over aan SIMAV. De ondertoren is niet met riet maar met gepotdekselde planken bedekt. […]