SIMAV investeert 1,5 miljoen Euro in molens

SIMAV investeert 1,5 miljoen Euro in molens

Scheiwijkse Molen te Hoornaar (foto Cees van der Wal)

Streefkerk, 2 maart 2019

SIMAV investeert 1,5 miljoen Euro in molens

De Molenstichting SIMAV is van plan om in 2019 maar liefst € 1,5 miljoen te besteden aan het opknappen van de molens in de Alblasserwaard – Vijfheerenlanden. Voor dit ambitieuze plan wordt subsidie ontvangen van het Rijk, de Provincie Zuid-Holland en de Gemeenten Alblasserdam en Gorinchem.

Na een traject van meer dan 10 jaar gaat het er toch van komen dat Molen Souburgh in Alblasserdam wordt gerestaureerd. Deze nu sterk vervallen molen zonder wieken en zonder molenwerk, moet er over een jaar weer in volle glorie bijstaan. De totale renovatiekosten worden geschat op € 700.000.
In 2016 heeft Gorinchem haar vier molens overgedragen aan de SIMAV. Hierbij zijn direct afspraken gemaakt over het opknappen van deze molens. In 2019 wordt begonnen met Molen De Hoop, de blikvanger van de stad op de Dalemwal. Het restauratieplan gaat uit van circa € 350.000; dit betreft vooral het metselwerk. Er wordt gedacht aan een museale functie voor deze molen na de renovatie. Hiermee kan het toerisme aan de stad extra worden bevorderd.
Naast deze twee grote projecten zal de Molenstichting in 2019 ook voor een bedrag tussen de € 400.000 en € 500.000 besteden aan het reguliere (groot) onderhoud bij de 36 Rijksmonumenten die zij beheert voor de gemeenschap. Een fors bedrag, maar nog niet voldoende om de eeuwenoude molens voor langzaam verval te behoeden. Een molen moet draaien, maar is daarbij wel onderhevig aan slijtage. Het totaal aan benodigd groot onderhoud wordt door SIMAV geschat op meer dan drie miljoen Euro. Vandaar dat de Gemeenten ook worden opgeroepen om het behoud van hun historisch erfgoed serieus te nemen. Nu dragen de Gemeenten nog maar voor 10% bij aan het onderhoud. Met een hogere bijdrage zouden de molens één voor één kunnen worden opgeknapt.

De Molenstichting SIMAV is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers om leiding te geven aan het onderhoudswerk. Om de molens te inspecteren, om plannen te maken, het werk uit te besteden en toezicht te houden op de uitvoering. De Technische Commissie, die dit werk doet, omvat nu acht specialisten maar zou zeker nog extra medewerkers met bouwkundige kennis kunnen gebruiken.
Ook is SIMAV druk doende een Klusteam op te zetten om meer onderhoud te kunnen plegen. De eerste medewerkers hebben zich al gemeld. Enthousiaste vrijwilligers die met elkaar het kleine onderhoud rond de molens oppakken. Timmerwerk, schilderwerk, glas zetten, een omheining plaatsen, snoeiwerk of een vlonder repareren. Leuke bezigheden in de buitenlucht voor (gepensioneerde) bouwvakkers en handige klussers. Zeer nuttig werk waarmee we samen de molens en hun omgeving beter in stand kunnen houden.
Geïnteresseerden kunnen zich altijd melden voor meer informatie via bestuur@simav.nl.

____________________________________________________________________________
Noot voor de redactie:
Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht, neemt u dan contact op met de Molenstichting SIMAV, Nieuwe Veer 42, 2959 AK Streefkerk, mail bestuur@simav.nl of telefoon 0184 – 68 11 78
(NB het kantoor is niet altijd bezet). U kunt ook bellen naar de voorzitter van Molenstichting SIMAV: Peter de Waard 06 – 21 21 31 10.

De Molenstichting SIMAV beheert in totaal 36 Rijksmonumenten in de Alblasserwaard / Vijfheerenlanden, waarvan 33 ‘volwaardige’ molens. Het doel van deze stichting uit 1956 is het in stand houden van dit historisch erfgoed voor komende generaties. SIMAV doet haar werk met circa 70 onbezoldigde vrijwilligers, zowel molenaars als allerlei specialisten. Het (algemeen) bestuur van de molenstichting bestaat uit de zeven Gemeenten in deze regio en het Waterschap Rivierenland.
Naast persberichten geeft SIMAV drie maal per jaar een uitgebreide (gratis) digitale Nieuwsbrief uit aan alle geïnteresseerden, vol wetenswaardigheden over de molens, de vrijwilligers en de stichting. Aanmelding via www.simav.nl, waar naast een schat aan informatie over de molens, ook een grote hoeveelheid foto’s te vinden is die als ondersteuning van artikelen in de media kunnen dienen.

Gorinchem_-_De_Hoop_foto_1_met_kanonnen_1

Molen De Hoop

De molen is sinds 2017 in beheer van SIMAV Op het stadsbolwerk waar deze korenmolen staat, stond tot 1764 een standerd molen. Deze was gebouwd in 1634. De molen bleef tot 1949 in gebruik. Toen verval intrad kocht de gemeente de molen om behoud zeker te stellen. De molen is maalvaardig. Deze molen is in […]

SouburgseMolen2020-ceesvdwal_4k

Souburghse molen

Bouwjaar: 1860. Type: grondzeiler. Functie: oorspronkelijk poldermolen. Ligging: aan de Alblas, ca. 1km ten oosten van Alblasserdam, nabij Hof Souburg. Eigenaar: Erven C. van der Lee. Bestemming: oorspronkelijk het bemalen van de polder Souburg (ca. 30 ha; opvoerhoogte 0,70 m) tot in de oorlog 1940-’45; daarna werd op mechanische bemaling overgegaan; de molen maakt deel […]

,