NL Doet: veel actie bij SIMAV molens

NL Doet: veel actie bij SIMAV molens

In het kader van de vrijwilligersdag van het Oranjefonds is er door het hele land veel werk verricht. Ook bij drie molens van molenstichting SIMAV werden afgelopen vrijdag en zaterdag de handen uit de mouwen gestoken.
Bij de Kleine Molen in Streefkerk waren vrijdagmorgen scholieren van een basisschool druk met het snoeien van een heg en het schuren van het interieur. Op zaterdag werd bij dezelfde molen, door vijf vrijwilligers en een team van groenvoorzieners van Verheij Integrale Groenzorg, het erf van de molen aangepakt. Er is een hek geplaatst, geverfd en ook binnen is er schilderwerk verricht. Bij de Hofwegense Molen in Bleskensgraaf waren mensen van de Lions bezig met het knotten van bomen. En ook bij de Tiendwegsemolen in Hardinxveld-Giessendam waren diverse enthousiaste vrijwilligers in touw. Ook hier werd een hek geplaatst en is er een extra parkeerplaats gecreëerd.
Dat vele handen licht werk maken werd wel duidelijk. Uiteraard werden de vrijwilligers door de dankbare molenaars voorzien van koffie en een stevige lunch.
In verband met de weersvooruitzichten en andere omstandigheden werd besloten de werkzaamheden bij molen Ter Leede in Leerdam en de Peilmolen in Oud-Alblas op een andere dag te verrichten.

171-Hofwegense Molen

Hofwegense Molen

Bemaalde de polder Zuidzijde, Hofwegen en Ruijbroek. Het betreft hier een vervijzelde molen. In 1958 werd het open scheprad vervangen door een vijzel die ook door een elektromotor kon worden aangedreven. Historie

kleineMOlen©ceesvdwal

Kleine Molen

Gebouwd voor 1751. De molen kwam in 1951 buiten bedrijf en maakte deel uit van getrapte bemaling. Omdat sloop dreigde werd de molen in 1957 door SIMAV voor een symbolisch bedrag gekocht. De molen is maalvaardig. Historie Oude foto’s en restauratie Restauratie 1978 Restauratie 2010-2011 Rapport Molenerven Streefkerk

TerLeede

Molen Ter Leede

De molen, die aanvankelijk Voorste molen heette, kwam al in 1940 buiten bedrijf. Eerst in 1952 kocht de Leerdamse Glasfabriek de molen en verkocht hem in 1985 aan de gemeente Leerdam. De gemeente op zijn beurt deed de molen in 1985 over aan SIMAV. De ondertoren is niet met riet maar met gepotdekselde planken bedekt. […]

tiendwegHardinxveld

Tiendwegse Molen

Deze molen maalde het water van de “Binnentiendwegs” in een groter polderdeel en is dus eigenlijk een ondermolen van de Giessenmolens. De molen stond voor 1906 in Noordeloos en verving de molen die in 1904 afbrandde. Historie Restauratie 2011 Rapport Molenerf

, , , , ,