SIMAV-molendag 7 oktober

SIMAV-molendag 7 oktober

Een molendag voor de molens van SIMAV, in het leven geroepen om, buiten de landelijke molendag en de open monumentendag, molenaars uit den lande de gelegenheid te geven collega-molenaars en hun molen te bezoeken. Dat is van oorsprong de bedoeling. Maar natuurlijk mogen niet-molenaars zich daarbij voegen!

Tussen 10:00u en 16:00u ben je van harte welkom in de volgende molens:

Souburghse molen, Alblasserdam

Kortlandse molen, Alblasserdam (alleen buitenom toegankelijk)

Peilmolen, Oud-Alblas

Wingerdse molen, Bleskensgraaf (helaas om veiligheidsredenen geen bezoek mogelijk)

Achtkante molen, Streefkerk (vanaf 11:30u)

Broekmolen, Streefkerk

Kleine Molen, Streefkerk

Oude Weteringmolen, Streefkerk (draait mee maar ivm locatie niet te bezoeken. Hiervoor wordt aan een oplossing gewerkt!)

Molen De Liefde, Streefkerk. Let op: hier is koffie met appelgebak te verkrijgen en komt Koos van Vliet wat vertellen over het molenaarsvak!)

Hoekmolen, Hei-en Boeicop

Molen Ter Leede, Leerdam (10u-16u)

Vlietmolen, Lexmond

Achterlandse molen, Groot-Ammers

Gelkenesmolen, Groot-Ammers

Goudriaans molen, Goudriaan

Westermolen, Langerak (10:00u-16:30u)

Oudendijkse molen, Hoornaar Let op: te bereiken via Overslingeland 14-2 per boot (op afroep), Noordeloos. Of te voet vanaf Dorpsweg 64, Hoornaar (ca 15 minuten lopen)

Boterslootse molen, Noordeloos (draait maar niet toegankelijk)

Nooit Volmaakt, Gorinchem. Zoals bekend is de winkel met meel- en streekproducten open!

Molen De Hoop, Gorinchem

Westmolen, Gorinchem

Jan van Arkel, Arkel

178-Achterlandse Molen

Achterlandse Molen

Deze molen samen met “De Achtkante molen” en “De Graaflandse molen” waren aanvankelijk bestemd voor bemaling van de polder Ammers-Graafland c.a. Al in 1760 wordt de polder Gelkenes waterstaatkundig bij Ammers-Graafland c.a. gevoegd. De Achterlandse molen was peilmolen van het waterschap De Overwaard. Historie Restauratie 2009-2010

simavMolensceesvdwal.nl_3

Achtkante Molen

Dit is de middelste van de drie ondermolens die de polder Streefkerk bemaalden. De beide bovenmolens zijn verbrand. Al in 1761 stond de molen hier, hetgeen blijkt uit de baard van de molen en een sluitsteen van de toog boven de achtergoot. Historie Foto’s vanaf 2000 Reparatie korte spruit en rietdekken 2014 Molenverhaal Jan Noorlander […]

182-Boterslootse Molen

Boterslootse molen

Gebouwd in 1837 op de plaats waar in hetzelfde jaar de molen door blikseminslag afbrandde. In 1956 kwam de molen buiten gebruik en raakte via de gemeente in handen van de SIMAV. De molen is geheel gerestaureerd en in 1991 werden het scheprad en de wielbak verlaagd. Historie

165-Broekmolen

Broekmolen

Bemaalde de polders Streefkerk en Kortebroek tot 1957 toen hij buiten gebruik werd gesteld. In 1614 is op de plaats van deze molen al een “Broeckmolen” bekend. De molen is sinds 1949 met het wiek systeem Fauël uitgerust. Historie De Broekmolen Restauratie 2003 Restauratie 2010-2011 Restauratie ondertoren 2012 Schilderwerk binnen de molen 2013 Molenverhaal Jan […]

175-Gelkenesmolen

Gelkenes Molen

De molen bemaalde vóór 1760 met de Kleine molen, de polder Gelkenes. In dat jaar brak men de laatste af en kwam er een overeenkomst met Ammers-Graafland c.a. om in het vervolg samen te malen. Historie Restauaratie 2009-2010

hoekmolen

Hoekmolen

Het bouwjaar is niet exact bekend maar het is een oude molen. Tot in 1945 bemaalde de molen de polder Neder-heicop en kwam buiten gebruik doordat er een dieselgemaal kwam. Door inzet van de gemeente en organisaties bleef de molen behouden en kwam in 1960 in bezit van Hoogheemraadschap.Vanaf 2008 is Simav eigenaar van de […]

janvanarkel

Jan van Arkel

Gebouwd in 1851 op een stenen onderbouw. De molen werd te Schermerhorn gekocht waar hij diende als poldermolen. Bleef tot ca. 1970 als korenmolen in bedrijf. diende als vervanging van de bouwvallige wipmolen op dezelfde plaats. De eerste drie meter is rechtopgaand gebouwd, daarna conisch. Deze vorm is vrij uniek voor dit type molen. Deze molen […]

kleineMOlen©ceesvdwal

Kleine Molen

Gebouwd voor 1751. De molen kwam in 1951 buiten bedrijf en maakte deel uit van getrapte bemaling. Omdat sloop dreigde werd de molen in 1957 door SIMAV voor een symbolisch bedrag gekocht. De molen is maalvaardig. Historie Oude foto’s en restauratie Restauratie 1978 Restauratie 2010-2011 Rapport Molenerven Streefkerk

Wat een plaatje 12-05-2011

Kortlandse Molen

De molen is gebouwd in 1890 en diende als vervanging van de bouwvallige wipmolen op dezelfde plaats. De eerste drie meter is rechtopgaand gebouwd, daarna conisch. Deze vorm is vrij uniek voor dit type molen. Deze molen kwam in 1986 in het bezit van Simav. Historie Restauratie 2010-2011 Rapport Molenerf

Gorinchem_-_De_Hoop_foto_1_met_kanonnen_1

Molen De Hoop

De molen is sinds 2017 in beheer van SIMAV Op het stadsbolwerk waar deze korenmolen staat, stond tot 1764 een standerd molen. Deze was gebouwd in 1634. De molen bleef tot 1949 in gebruik. Toen verval intrad kocht de gemeente de molen om behoud zeker te stellen. De molen is maalvaardig. Deze molen is in […]

De Liefde

De Liefde

Nadat de achtkante grondzeiler korenmolen was afgebrand werd op dezelfde plaats in 1893 een stellingmolen gebouwd op een vierkante voet. Pas in 1935 werd de bedrijfsruimte vergroot voor het malen van veevoeder.De molen is gerestaureerd door de Gelder bv. De onderbouw werd door vrijwilligers grondig aangepast en ingericht als nieuw onderkomen voor het kantoor van […]

TerLeede

Molen Ter Leede

De molen, die aanvankelijk Voorste molen heette, kwam al in 1940 buiten bedrijf. Eerst in 1952 kocht de Leerdamse Glasfabriek de molen en verkocht hem in 1985 aan de gemeente Leerdam. De gemeente op zijn beurt deed de molen in 1985 over aan SIMAV. De ondertoren is niet met riet maar met gepotdekselde planken bedekt. […]

162-Oude Weteringmolen

Oude Weteringmolen

Dit is de meest Zuidelijke van de drie Streefkerkse ondermolens die bijna twee eeuwen de waterhuishouding verzorgde. De twee bovenmolens maalden het water in een hoge boezem die via een sluis op de rivier loosde. Historie Foto’s 2005 Restauratie 2010-2011 Molenverhaal Cees Noorlander Rapport Molenerven Streefkerk

183-Oudendijkse Molen

Oudendijkse Molen

In 1983 vrijwel geheel vernieuwd. Deze molen en de Scheiwijkse molen zijn de enige overgebleven molens uit een poldercombinatie die: “Het Land van de zes molens” werd genoemd. Historie Restauratie 2009 Rapport Molenerf

184-Scheiwijkse Molen

Scheiwijkse Molen

Deze in 1638 gebouwde molen werd als laatste in de polder: “Het Land van de zes molens” buiten gebruik gesteld. Dat was in 1974, en meteen overgedaan aan de SIMAV. Historie Restauratie 2010-2011 Rapport Molenerf

SouburgseMolen2020-ceesvdwal_4k

Souburghse molen

Bouwjaar: 1860. Type: grondzeiler. Functie: oorspronkelijk poldermolen. Ligging: aan de Alblas, ca. 1km ten oosten van Alblasserdam, nabij Hof Souburg. Eigenaar: Erven C. van der Lee. Bestemming: oorspronkelijk het bemalen van de polder Souburg (ca. 30 ha; opvoerhoogte 0,70 m) tot in de oorlog 1940-’45; daarna werd op mechanische bemaling overgegaan; de molen maakt deel […]

187-Vlietmolen

Vlietmolen

Met de Bonkmolen bemaalde de Vlietmolen de polder Lakerveld. Deze molen heeft zich zeer lang in de belangstelling van het polderbestuur mogen verheugen want eerst in 1986 werd de molen buiten gebruik gesteld. Hij was toen al 14 jaar in het bezit van SIMAV. De Vlietmolen is na de brand van november 1997 vrijwel geheel […]

179-Westermolen

Westermolen

De Westermolen bemaalde met de Oostermolen en de Broekmolen de polder Langerak. In 1939 werd de Oostermolen afgebroken om plaats te maken voor een dieselgemaal. Op 11 mei 1940, schoot een Duits gevechtsvliegtuig de Broekmolen in brand waarbij deze verloren ging. Historie Restauratie 2010-2011 Molenverhaal Alex van der Perk Molenverhaal Co Borsje-de Groot

Gorinchem_Westmolen_vanaf_overzijde_water_1

Westmolen

De molens (Oost- en Westmolen) zijn respectievelijk in 1814 & 1817 gebouwd. Hun voorgangers werden door Franse troepen in brand gestoken en men hoopte het later met één molen af te kunnen. Dit bleek niet het geval daarom herbouwde men in 1817 ook de Oostmolen. In 1973 werd de gemeente Gorinchem eigenaar. De wipmolen is […]

168-Wingerdse Molen

Wingerdse Molen

Van deze molen die ver buiten het gebied staat dat hij bemaalt, is het bouwjaar niet bekend. In 1872 werd de molen 1,30 m “gerezen”. Deze molen is vervijzeld en voorzien van Fauëlfokken. Historie Restauratie 2011

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,